Choď na obsah Choď na menu
 


Členom OS MCH a odberateľom časopisu ChemZi (pre členov SCHS zdarma) sa môžete stať nasledovne:

 

a/ u členov SCHS uhradíte členský prispevok v SCHS za príslušný kalendárny rok (viď nižšie) a oznámite Váš záujem o členstvo v OS MCH E-mailom na andrej.bohac@fns.uniba.sk

 

b/ u nových členov SCHS zaslaním vyplnenej prihlášky s označenim záujmu o OS - 09. Medicínska chémia)

 

Členské:(8 Eur – členské, 3 Euro – študenti, 3 Euro - dôchodcovia, 3 Euro zápisné noví členovia):


 A) internetbankingom, prevodom Číslo účtu: 

Konšt. symbol:  0308 Variabilný symbol: napr. 2014 (rok, za ktorý platíte členské)

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko

 B) osobne na sekretariate SCHS v uradnych hodinach

 

clenske je potrebne uhradit vzdy do 31.januara kalendarneho roka (Stanovy SCHS).