Choď na obsah Choď na menu
 


 -------------------------last update 20.07.2017                        A

podmienky na splnenie update 20.07.2017 (a word file to download / the conditions to obtain Paul Ehrlich Award)

 

300x189.jpg

Paul Ehrlich European PhD Network in Medicinal Chemistry  

 

official web page

Cieľom siete Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network je poskytnúť doktorandom možnosť výskumu, vzdelávania a mobility v oblasti medicínskej chémie na európskej úrovni. Výsledkom  je získanie certifikátu Paul Ehrlich European PhD in Medicinal Chemistry, ktorý doplní PhD titul získaný na Univerzite Komenského

Koordinátor za UK (A. Boháč, KOCH PRIF, pdf), článok o P-E sieti v ChemZi2012 je tu

       založená 2009

       cieľ možnosť získania kvalitného vzdelania a Európskeho PhD. titulu v MCH

       15 krajín / 30 univerzít  (2012)

       štruktúra siete: sieťový koordinátor, 5 čl. rada siete, koordinátori čl. inštitúcií

       PhD študent v MCH z inštitúcie siete (max 2 / univerzitu a cyklus):

   úspešná mobilita 6 M (v r. 2012 zmenené na 3 M kvoli dostupnosti mobilit cez Erasmus) u hostiteľského školiteľa na zahraničnej univerzite z P-E siete

   tri medzinárodné podujatia (2 MCH postgraduálne kurzy a 1 sieťová konferencia)

   prvý autor v min. 2 vedeckých prácach publikovaných v časopisoch s
 IF
> 1

   dizertačná práca v angličtine

   v komisii pri obhajobe člen siete zo zahraničia

   po priznaní PhD na domácej univerzite, prezentácia výsledkov na stretnutí siete

   udelenie Euro PhD certifikátu v MCH koordinátorom siete

   Euro PhD certifikát je pridanou hodnotou PhD. titulu z domácej univerzity


Dokumenty:

hlavná stránka Paul Ehrlich European PhD Network

the last version of P. Ehrlich Network Rules (September 2013, Cagliari)

pravidlá a podmienky získania certifikátu Paul Ehrlich European PhD z MCH
ChemZi2012 (word), EN (pdf) (2012)


Pripravované akcie:

7th MedChem Euro-PhD Network - Vienna 2017
deadline for registration and abstract submission June 30, 2017

Uskutočnené akcie: 

6th MedChem Euro-PhD Network - Budapest 2016

5th MedChem Euro-PhD Network meeting, 4.-5. June 2015, Cracow, Poland,
minutes to download (3.7.2015)

(5th meeting in Cracow, minutes, 08.07.2015)

4th MedChem Euro-PhD Network meeting, 20th – 22nd June 2014, Hradec Králové, Czech Republic

3rd meeting 27.-29. 9. 2013 Cagliari, Italy the minutes

2nd Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network 
09.-11. September 2012 in Ljubljana, Slovenia program
fotoalbum, 105 prihlásených, udelené prvé certifikáty Euro PhD

1st Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network 
13.- 15.7.2011, Madrid, Spain (90 účastníkov)

VII Joint Meeting on Medicinal Chemistry
Hungarian, Austrian, Czech, Greek, Italian, Polish, Slovak and Slovenian VII Joint Meeting on Medicinal Chemistry in Catania, Italy, June 30th  – July 2nd  2011